SANDERBIOT

Responsabilitatiile tehnice ale partenerilor in cadrul proiectului si schema de organizare a consortiului


Anul

 

Etape/ Activitãþi

 

Organizatia executanta

 

Termene

 

Rezultate/

 

Documente de prezentare a rezultatelor

 

 
 
 

2007

 

Etapa I

 

Studiu documentar, proiectarea si executia unei statii de reproducere artificiala a salaului

 

CO, P1

 

15 IX - 15 XII

 

Raport intermediar de activitate, etapa I

 

 

Activitate I.1 Elaborarea documentatiei in vederea amenajarii unei statii de reproducere artificiala a salaului

 

CO, P1

 

15 IX - 30 X

 

Documentatie tehnologica, documentatie de executie / Dosar tehnic

 

 

Activitate I.2 Lucrari de proiectare si amenajare a statiei pentru reproducerea artificiala a salaului. Dotare autolaborator.

 

CO, P1

 

1 X –

 

15 XII

 

Lucrari de amenajare a statiei de reproducere / Raport de activitate

 

 

2008

 

Etapa II

 

Optimizarea tehnicilor de reproducere artificiala a salaului

 

CO, P1, P2, P3

 

15 XII – 15 VI

 

Raport intermediar de activitate, etapa II

 

 

Activitate II.1. Definitivarea lucrãrilor de amenajare ºi dotare a staþiei de incubaþie. Capturarea reproducatorilor si parcurgerea etapelor de pregatire si parcare a acestora in bazine circulare. Determinarea gradului de maturare a produselor sexuale prin mijloace standard si neinvazive.

 

CO, P1, P2, P3

 

15 XII – 30 III

 

Stabilire si realizare flux operatiuni / Raport de activitate

 

 

Activitate II.2. Crearea loturilor experimentale de reproducatori si inducerea maturarii produselor sexuale prin utilizarea de hormoni gonadotropi naturali si sintetici. Recoltarea produselor sexuale si evaluarea cantitatii si calitatii gametilor pentru stabilirea celui mai eficient hormon si acelei mai bune variante de injectare (nr. injectari si doza)

 

CO, P1

 

1 III –

 

30 IV

 

Identificarea celei mai bune cai pentru reproducere artificiala a salaului / Raport de cercetare

 

 

Activitate II.3. Studii privind posibilitatile de stocare a spermei pe perioade scurte si medii de timp, prin testarea mai multor variante de conservare

 

CO

 

1 III –

 

15 VI

 

Decelarea celei mai fezabile cai de stocare a spermei / Raport de cercetare

 

 

Activitate II.4. Studii privind fecundatia si posibilitatile de descleiere a icrelor (indepartare a stratului adeziv de la suprafata corionului). Decelarea celei mai bune metode de descleiere (enzimatica si neenzimatica)

 

CO

 

1 III –

 

30 IV

 

Decelarea celei mai bune metode de descleiere a icrelor / Raport de cercetare

 

 

Activitate II.5. Identificarea parametrilor optimi care permit desfasurarea incubatiei cu pierderi minime

 

CO, P1, P2, P3

 

1 III –

 

30 IV

 

Identificare parametrii optimi / Raport de cercetare

 

 

2009

 

 

Etapa III

 

Studii privind creºterea peºtilor obþinuþi în etapa anterioarã. Studii privind elaborarea protocoalelor de lucru pentru producerea de linii monosex si reproducerea in extrasezon a salaului

 

CO, P2, P3

 

15 VI 2008 – 1 I 2009

 

Raport intermediar de activitate, etapa III

 

 

Activitatea III.1. Stabilirea ºi asigurarea condiþiilor optime de creºtere a puietului obþinut în urma reproducerii artificiale.

 

CO

 

15 VI 2008 – 1. I 2009

 

Sistem de crestere a puietului de salau. Flux tehnologic / Raport de activitate

 

 

Activitatea III.2. Participarea la manifestari stiintifice, cursuri de perfectionare si vizite de lucru in centre de cercetare cu preocupari in domeniu

 

CO

 

15 VI 2008 – 1. I 2009

 

Perfectionare in domeniul biotehnologiilor aplicate la salau / Documentaþie

 

 

Activitatea III.3. Elaborarea protocoalelor de lucru

 

CO, P2, P3

 

1 VII 2008 – 1. I 2009

 

Protocoale de lucru / Dosar tehnic

 

 

Etapa IV

 

Elaborarea si testarea tehnologiei de producere a puietului de salau de sex femel utilizand biotehnologiile aplicate

 

CO

 

1 I – 30 VI

 

Raport intermediar de activitate, etapa IV

 

 

Activitate IV.1. Reproducerea ºalãului, realizarea ginogenezei ºi evaluarea rezultatelor

 

CO

 

1 I – 30 IV

 

Descendenþi obþinuti pe calea ginogenezei / Raport de cercetare

 

 

Etapa V

 

Elaborarea si testarea tehnologiei de producere a puietului de salau in extrasezon

 

CO

 

30 VI – 15 XII

 

Raport intermediar de activitate, etapa V

 

 

Activitate V.1. Studii privind asigurarea conditiilor pentru stimularea maturãrii produselor sexuale în extrasezon.

 

CO

 

30 VI – 15 XII

 

Sistem complet de crestere a reproducatorilor, cu posibilitatea reglarii factorilor de mediu lumina si temperatura  / Raport de activitate

 

 

2010

 

Etapa VI

 

Testarea tehnologiei de producere a puietului de ºalãu în extrasezon. Elaborarea manualului de prezentare a biotehnologiilor de reproducere aplicate la salau, diseminarea rezultatelor, identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor

 

CO, P1, P2, P3

 

15 XII – 15 VIII

 

Raport intermediar de activitate, etapa VI

 

Raport final de activitate

 

 

Activitate VI.1. Realizarea condiþiilor necesare stimulãrii maturãrii produselor sexuale în extrasezon.

 

CO

 

15XII – 1 II

 

Sistem complet de crestere a reproducatorilor, cu posibilitatea reglarii factorilor de mediu lumina si temperatura  / Raport de activitate

 

 

Activitate VI.2. Pescuitul reproducatorilor si transferul acestora in bazine circulare din fibra de sticla amplasate in spatii inchise. Cresterea reproducatorilor in conditii controlate in ceea ce priveste fotoperioada si temperatura.

 

CO

 

15 XII- 1. II

 

Reproducãtori de salau cu bioritm modificat / Raport de cercetare

 

 

Activitate VI.3. Determinarea gradului de maturare ºi inducerea maturarii produselor sexuale. Recoltarea produselor sexuale in extrasezon, fecundarea si descleierea icrelor; incubarea si asigurarea controlului asupra conditiilor de incubare

 

CO

 

15 XII – 30 III

 

Produse sexuale de salau obtinute in extrasezon / Raport de activitate

 

 

Activitate VI.4. Cresterea larvelor, alevinilor si puietului obtinut in extrasezon si monitorizarea dinamicii lor de crestere. Studii biometrice comparative intre loturile de puiet obtinut in sezonul de reproducere si in afara acestuia

 

CO

 

15 XII –

 

30 V

 

Date privind insusirile puietul de salau obtinut in extrasezon / Raport de cercetare

 

 

Activitate VI.5. Inducerea inversiunii sexuale, cresterea femelelor cu sex inversat (neomasculi) ºi evaluarea timpurie a rezultatelor.

 

CO

 

1 III –

 

30 V

 

Puiet de salau cu sex inversat (neomasculi) / Raport de cercetare

 

 

Activitate VI.6. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor; Elaborarea unui manual de prezentare a principalelor biotehnologii cu aplicabilitate la salau

 

CO, P1, P2, P3

 

15 XII – 15 VIII

 

Identificare rezultate. Elaborare manual / Cerere de brevet. Manual (carte).

 

 

Activitate VI.7. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor, prin publicarea rezultatelor obtinute in reviste din tara si strainatate (din fluxul principal de publicatii), carti si articole de popularizare. Prezentarea rezultatelor in cadrul unor simpozioane internationale si publicarea lor pe pagina web

 

CO, P1, P2, P3

 

1 I – 15 VIII

 

Diverse publicatii de specialitate / Lista publicatii

 

 CO -  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
P1 - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare (INMA)- filiala Timisoara
P2 - Universitatea de Stiin�e Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
P3 - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BucurestiPrima pagina | SANDERTEH | SANDERBIOT | Harta site | Contact